Christiland projekt

Bud’me ako deti
Christiland je príležitosťou prežiť nový rozmer kresťanského rodinného života v priateľskom prostredí. Je to priestor, v ktorom sa novými prostriedkami a metódami spája zábava – rodina – formácia do jedného celku. Čas investovaný do budovania rodiny. Nezabudnuteľné momenty a chvíle sa stávajú bodom odrazu v živote detí, ale aj rodičov. Christiland je realizáciou vízie nového horizontu viery. Odovzdávať ponuku Božej lásky v atmosfére prijatia a radosti, kde viera naberá rozmer osobnej skúsenosti. To všetko je výzvou, ktorú si predsavzal projekt Christiland: Nová evanjelizácia!

Nová myšlienka

Zjednotiť
Rodina je určite základnou štruktúrou spoločnosti, a preto sa projekt Christiland zameriava práve na túto oblasť. Vytvoriť priestor pre nové impulzy, ktoré chcú napomôcť k zjednoteniu rodiny.

Zabaviť
Radosť je to, čo charakterizuje projekt Christiland. Atmosféra prijatia a zábavy vytvára zónu oddychu. Deti spolu s rodičmi môžu zakúšať krásne momenty, plné emócií, zážitkov a pohody.

Formovať
Christiland je postavený tak, aby sa vo všetkých aktivitách odovzdávali kresťanské hodnoty. Priame zapájanie detí a rodičov do rôznych situácií úžasne vytvára pozitívnu atmosféru. Zakúsiť, je slovo, ktoré vystihuje spôsob formácie.

Čo to je?

Biblické a rozprávkové postavy
Christiland je miestom pre biblické a rozprávkové postavy, ktoré napomáhajú deťom a rodičom k aktívnej účasti, a zároveň vytvárajú neopakovateľnú atmosféru.

Svet kreativity
Christiland je svetom nespútanej kreativity. Deti majú možnosť navštíviť rôzne miesta zábavy a formácie (ako kreatívny stan, balónový stan, adrenalínový stan, hudobný stan…). Špecialny priestor dostáva rozprávkový les, kde deti prechádzajú rôznymi stanoviskami. Aj rodičia si prídu na svoje. V priestoroch Christilandu sú k dispozícii rôzne atrakcie (nafukovacia šmýkačka, hrad, vodný futbal a basketbal, možnosť zajazdiť si na štvorkolkách, zastrielať si zo vzduchovky…). Rodiny majú možnosť ubytovania v indiánskych stanoch. Christiland je aj miestom prekvapení, a preto na deti čakajú mnohé iné atrakcie.

Metodológia
Atmosféra, ktorou dýcha projekt Christiland, ponúka deťom aj rodičom jedinečnú skúsenosť, pri ktorej je zasiahnuté srdce a zapojených všetkých päť zmyslov človeka. Biblické posolstvá podávané pútavým spôsobom sa prelínajú počas celého podujatia. Deti sú vtiahnuté do rôznych situácií, ktoré sa spolu s rodičmi učia riešiť a prekonávať. Toto všetko napomáha pri formovaní víťaznej mentality a charakteru dieťaťa.