Sponzoring

Projekt Christiland realizuje združenie veriacich Koinonia Ján Krstiteľ.
Všetky prostriedky sa zabezpečujú formou darov a prostredníctvom sponzorov.
Aj ty sa môžeš zapojiť do tohto projektu, a tak byť nástrojom formácie novej generácie.

Adresa:
Koinonia Ján Krstiteľ
Sklene 327
038 47 Sklené

Číslo účtu: IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
SWIFT: CEKOSKBX