Dobrovoľníci na Christiland feste 2022

Zázrak spolupráce! Na tohtoročnom Christilande slúžilo 280 dobrovoľníkov, ktorí sú buď členovia Komunity Ján Krstiteľ alebo jej priatelia.
Ich odhodlanosť, nezištné dávanie sa, radosť, vychádzanie si v ústrety pri rôznych zmenách a nečakaných situáciách, je jedným veľkým svedectvom a zázrakom.
Svedectvom o tom, že blaženejšie je dávať ako prijímať. Zázrakom toho, že ani covid nám nezobral chuť do služby, práve naopak. Zázrakom toho, že existujú ľudia, armáda Ježiša Krista, ktorí majú v srdci vyššie hodnoty a záujmy Božieho kráľovstva.
Ľudia, ktorí, hodiny a hodiny stoja či už na slnku, v lese, v stánkoch s jedlom, aby sa rodiny s deťmi mohli zabávať, odpočívať a vychutnávať si tento čas.
Ďakujeme za vašu obetu, lásku a radosť. Vaše svedectvo a spolupráca je pre nás zázrakom.


DOBROVOĽNÍCI CHRISTILAND 2022

Obrázok 1 z 61

Comments are closed.