Ako bolo na Christiland feste 2022

Christiland 2022 s názvom: Záchranári! Po dvoch rokoch covidu sme sa konečne stretli na úžasnom víkende pre rodiny s deťmi, u nás v Christilande v Sklenom. Vysielali sme signáli radosti, nadšenia, spolupráce, dobrodružstva a priateľstva. Tieto signáli vysielali šašovia, 250 slúžiacich v rôznych stánkoch a na atrakciach a rodiny s deťmi, ktorí zvládali rôzne výzvy…

Dobrovoľníci na Christiland feste 2022

Zázrak spolupráce! Na tohtoročnom Christilande slúžilo 280 dobrovoľníkov, ktorí sú buď členovia Komunity Ján Krstiteľ alebo jej priatelia.Ich odhodlanosť, nezištné dávanie sa, radosť, vychádzanie si v ústrety pri rôznych zmenách a nečakaných situáciách, je jedným veľkým svedectvom a zázrakom.Svedectvom o tom, že blaženejšie je dávať ako prijímať. Zázrakom toho, že ani covid nám nezobral chuť…

CHRISTILAND FEST 2022 POZVÁNKA FEBRUÁR

Milí naši milovaní Christilenďáci! Naši šašovia už začali tréning odvahy na veľkom moste, zavesenom vysoko nad zemou. Ježiš je ich trénerom. Srdce naplnené odvahou sa odvážnym záchranárom vždy zíde. A naši šašovia sú spolu s Ježišom veľmi odvážny záchranári! Hľadajú tých, ktorí sa stratili. V tomto príbehu Šašo Jašo a šašo Hrajko zrazu zistia, že…

ONLINE SEMINÁR PRE DETI „TAJOMSTVO VIANOC“ 29.11.2020

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE DETI TAJOMSTVO VIANOC Čo obsahuje seminár? 1.Videonahrávky šašov: 7 príbehov 2.Videoklip na vianočnú pieseň 3.e-knižka: Vianočný príbeh 4.Manuál s rôznymi dynamikami pre deti POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK: a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý…

2.Detský tábor „Dávid“

Odvaha, dôvera a priateľstvo neostali len obyčajnými témami tábora. Stali sa hlavnou motiváciou, myšlienkou a cieľom každého dňa. Premohli sme naše najväčšie strachy a postavili sme sa zoči – voči hrozivému Goliášovi tak, ako to urobil aj Dávid. Vyskúšali sme si dôverovať sebe, celému kmeňu a hlavne Ježišovi. Budovali sme nové priateľstvá a upevňovali s Tým najmocnejším. Nasledovali sme stopy Dávida…

1.Detský tábor „Dávid“

Ako každý iný, aj tento tábor bol výnimočný. Za začiatku sme sa všetci predstavili a rozdelili do kmeňov. Cez divadlo odohrané našimi animátormi sme sa mohli viac vžiť do príbehu pastiera Dávida, ktorý sa stal kráľom. Každý deň sme sa od neho učili kroky k víťazstvu – povedať Ježišovi svoje “ÁNO”, byť odvážnymi a rozhodnúť…

Rádio Christiland – záverečný pozdrav z rádia (video)

Posolstvo: Máme Vás radi. Prajeme Vám krásne leto a prázdniny.  Ježiš Vás veľmi miluje. Nezabudnite naňho, pozdravte ho skrze modlitbu, chválu a čítanie biblie. Nezabudnite na radosť a na dobrých priateľov. Priatelia sú vzácnym pokladom. Uvidíme sa na Christilande 2021 s názvom ”Záchranári”  Všetci sa možeme stať súčasťou Ježišovho záchranárskeho tímu.  Záchranári chceme byť, aby…

Rádio Christiland 12.časť Alžbeta

Posolstvo: Naučili sme sa, že Ján Krstiteľ počul Boží hlas na púšti. Počuli sme, že sa stal evanjelizátorom. Pripravil cestu Ježišovi. Robil to tak, že krstil a hlásal Božie slovo. Pokrstil aj samotného Ježiša. Počuli sme, že zasvätil svoj život Ježišovi a nebál sa za Neho zomrieť. Taktiež sme sa dozvedeli, že nie je nik väčší ako…

Rádio Christiland 11.časť Daniel

Posolstvo: Dozvedeli sme sa, že Daniela obdaril Nebeský Otecko veľkou múdrosťou. Vystrojil ho znalosťami aby chápal to, čo iní nerozumeli. Naučil sa chaldejskú reč a písmo. Dozvedeli sme sa, že sa nemusíme báť žiadnych skúšok. Daniel nám povedal, že sú potrebné. Skrze nich sa trénujeme a posilňujeme. Vyrozprával nám príbeh jeho priateľov Sidracha, Misacha a…

RÁDIO CHRISTILAND 10.časť Ester

Posolstvo: Ester sa narodila v Izraeli. Rodičia jej zomreli, keď bola ešte malá, tak sa o ňu začal starať jej strýko Mardochej.  Odmalička počúvala krásne príbehy z Biblie a v jej srdci bola túžba stať sa hrdinkou.  Meno Ester, Hadasa, ktoré jej dali rodičia znamená Hviezda.  Z biblie sa dozvedela, že je kráľovská dcéra a…

Rádio Christiland 9.časť Eliáš

Posolstvo: Eliáš sa narodil v mestečku Tesbe v Izraeli, za čias kráľa Achaba a Ochoziáša. Môžeme si o ňom prečítať v Biblii v prvej a druhej knihe Kráľov. Boh si ho vyvolil, aby bol jeho prorokom. Teda cez neho hovoril ľudom, čo majú robiť a ako majú žiť. Keď žil v Izraeli, začali byť ľudia…

Rádio Christiland 8.časť Dávid

Posolstvo: Dávida si vyvolil Boh, keď bol ešte malý chlapec a pásol ovce.  Narodil sa v Betleheme ako Ježiš a aj on sa stal Kráľom Izraelského ľudu. Porazil veľkého bojovníka Goliáša, ako aj Ježiš porazil každé zlo, strach a hriech.  Vyhral veľa bitiek pre izraelský ľud a postavil pevnosť Sion, v Jeruzaleme. Okrem bojovníka bol…

Rádio Christiland 7.časť Samuel

Posolstvo: Samuelovo narodenie bolo zázračné, lebo jeho mamka Anna nemohla mať deti.  Keď sa Anna veľmi úpenlivo modlila k Pánovi, tak jej modlitba bola vypočutá a Samuel sa zázračne narodil. Bol to špeciálny chlapec, lebo sa veľmi rád modlil, načúval Božiemu hlasu,  poslúchal ho, a tak sa stal prorokom. Aj Ty môžeš byť takým prorokom…

Rádio Christiland 6.časť Jozue

Posolstvo: Jozue bol hrdinom v boji, bol to Mojžišov nástupca, jeho meno znamená “Záchranca”. Ako Ježiš, tak aj Jozue voviedol ľud do zasľúbenej krajiny.   Nebolo to preňho ľahké, musel byť veľakrát povzbudený heslom odvahy: “Neboj sa, buď silný a odvážny- Chazac v amac” toto heslo odvahy v ňom naštartovalo odvahu a odohnalo strach. Iba…

Rádio Christiland 5.časť Miriam

Príbeh, ktorý nám porozprávala Miriam,  zažila spolu s Mojžišom a Áronom.   Je svedectvom o tom, že ako Nebeský ocko zachránil život Mojžiša po narodení, tak aj skrze Mojžiša zachránil celý Izraelský národ od otroctva v Egypte.  Nebeský ocko skrze Mojžiša robil veľa zázrakov: napr. otvorenie Červeného mora, na kamenných tabuliach napísané Desatoro Božích prikázaní. …

Rádio Christiland 4.časť Jozef Egypský

Príbeh Jozefa Egyptského nám hovorí o tom, že dobro vždy zvíťazí nad zlom, pretože náš Ježiš je Víťaz nad každým zlom! Od Jozefa sme sa tiež dozvedeli, že každý z nás dostal od Nebeského Otecka dary. Dary, ktoré voláme talenty. S nimi môžeme slúžiť druhým. Jozef Egyptský nás povzbudil do učenia sa cudzích jazykov. Keď…

Rádio Christiland 3.časť Abrahám a Sára

V posolstve s Abrahámom a Sárou sme sa dozvedeli čo znamená veriť. Veriť znamená dôverovať Božiemu hlasu a rozhodnúť sa ho nasledovať. Vo viere je dôležité vytrvať a nezastavovať sa. Nepochybovať o Božích prisľúbeniach, ale kráčať s odvahou. Náš Nebeský Otecko nás za naše kráčanie vo viere hojne požehná a odmení. Vaše úlohy: 1.Môžete si…