Dobrovoľníci na Christiland feste 2023

Desiaty ročník Christiland Festu 2023 s názvom Objavitelia je za nami.
Nebol to len čas dobrodružstva, zábavy a priateľstiev, ale Christiland by sa však nedial, nebyť služby a našich dobrovoľníkov.

313 dobrovoľníkov odovzdávalo svoju radosť, ochotu a energiu v službe na Christilande nie len počas samotného festivalu, ale aj naprieč prípravami a záverečným upratovaním.

Drahí naši dobrovoľníci, ste neoddeliteľnou súčasťou každého Christiland festu a patrí vám VEĽKÁ vďaka, že to spoločne s nami ťaháte už 10 ročník!
Ďakujeme, ste skvelí!


Comments are closed.