ONLINE SEMINÁR PRE DETI “TAJOMSTVO VIANOC” 29.11.2020

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE DETI TAJOMSTVO VIANOC


Čo obsahuje seminár?

1.Videonahrávky šašov: 7 príbehov
2.Videoklip na vianočnú pieseň
3.e-knižka: Vianočný príbeh
4.Manuál s rôznymi dynamikami pre deti


POSTUP REGISTRÁCIE:


1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:

a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu:

PRIHLÁŠKA

UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.


b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko, email a gmailovú adresu OSOBY, KTORÚ CHCETE OBDAROVAŤ:

PRIHLÁŠKA – DARČEK

UPOZORNENIE! – V tejto prihláške Váš email, nemusí byť gmailový (napr.: sklene@azet.sk), to znamená, že Vy si nemusíte vytvárať novú emailovú adresu ak nie je gmailová. Ale email osoby, ktorú chcete obdarovať  MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ, aby obdarovaná osoba sledovala seminár.

Postup (VIDEO) vytvorenia gmailovej adresy.


2. ZAPLATENIE POPLATKU – REALIZÁCIA PLATBY
Poplatok za seminár je 5,- €.

UPOZORNENIE! – Bez zaplatenia poplatku je prihláška NEPLATNÁ. Pri platení je dôležité uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára. Inak nie je možné priradiť Vašu platbu k prihláške, ktorú pošlete.


3. SLEDOVANIE SEMINÁRA
Na Vašu gmailovú adresu dostanete prístup k sledovaniu seminára.

UPOZORNENIE! 

Po zaslaní prihlášky a zaplatení poplatku seminára, Vám bude zaslaný email s linkom seminára, ktorý môžete sledovať do 30.6.2021.

Seminár je možné sledovať  od dňa začatia seminára.

Čiže ak si seminár objednáte pred spustením, link Vám príde v deň spustenia napr.: seminár začína 05/12/, vy si ho objednáte 03/12/, to znamená, že link Vám bude zaslaný  05/12/.

Ak si seminár objednáte UŽ po spustení napr.: 06/12/, tak v tomto prípade Vám link bude zaslaný do 24 hodín a tiež ho môžete sledovať do 30.6.2021.

 


Comments are closed.