Rádio Christiland 6.časť Jozue

Posolstvo: Jozue bol hrdinom v boji, bol to Mojžišov nástupca, jeho meno znamená “Záchranca”. Ako Ježiš, tak aj Jozue voviedol ľud do zasľúbenej krajiny.
 
Nebolo to preňho ľahké, musel byť veľakrát povzbudený heslom odvahy: “Neboj sa, buď silný a odvážny- Chazac v amac” toto heslo odvahy v ňom naštartovalo odvahu a odohnalo strach.
Iba vďaka tomu sa rozhodli po slovách vyzvedačov, na čele s Kalebom,
zdolať múry Jericha a vstúpiť do zasľúbenej krajiny.
 
Jozue mal skúsenosť so zázrakom: keď v boji zastavil slnko a predĺžil deň.
S Ježišom je všetko možné. 

Po týchto všetkých dobrodružstvách viery sa izraelský ľud rozhodol, že bude slúžiť Pánovi.

Úlohy, do ktorých Vás dnes pozývame sú:
1. napíšte nám aké heslá odvahy vás povzbudzujú, keď zakúšate strach

2. napíšte nám vašu modlitbu, alebo pieseň, ktorú spievate, keď sa doma modlíte a možete si vyrobiť aj taký šofar, s ktorým budete trúbiť

Prosím vypracované úlohy a nové otázky na ďalšieho biblického hrdinu Samuela nám posielajte do piatku. 

Je to muž modlitby, a preto budeme hovoriť aj o dome modlitby pre deti. 

Tešíme sa na vás další utorok 19.5. o 18:00 hod. 

Ujo Krištof, šašo Jašo, šašo Hrajko a Jozue
 

Comments are closed.