Rádio Christiland 9.časť Eliáš

Posolstvo:
Eliáš sa narodil v mestečku Tesbe v Izraeli, za čias kráľa Achaba a Ochoziáša. Môžeme si o ňom prečítať v Biblii v prvej a druhej knihe Kráľov.
Boh si ho vyvolil, aby bol jeho prorokom. Teda cez neho hovoril ľudom, čo majú robiť a ako majú žiť.
Keď žil v Izraeli, začali byť ľudia neverní Bohu, a preto začal Nebeský Ocko bojovať o ich srdce. Skrze Eliáša začal robiť zázraky, aby im ukázal ako veľmi ich miluje. Ľudia sa potom dokázali rozhodnúť pre život s Nebeským Ockom, jediným pravým Bohom. Ich srdce opäť zapálil ohňom DS.
Zázraky sú preto, aby sme dôverovali Nebeskému Ockovi, že s Ním všetko zvládneme, a že nás veľmi miluje a záleží mu na nás. 
Urobil zázrak s daždom, vzkriesil syna vdovy zo Sarepty, zázrak s múkou a olejom, zázrak s ohňom, mal skúsenosť s ohnivým vozom a koňmi.
Všetko vdaka Nebeskému Ockovi, ktorý odpovedal na jeho modlitbu a dôveru.
Aj Teba Ježiš miluje a chce pre Teba robiť zázraky!
Úlohy:
1. Napíšte nám zázrak, ktorý by ste potrebovali, aby Ježiš urobil vo vašej rodine a budeme sa spoločne modliť a dôverovať ako Eliáš.
2. Pošlite nám fotku, kde budete oblečení do červeného oblečenia, napriklad: červeného trička, alebo nohavíc, alebo budete mať červenú čiapku. Bude to pre nás a pre Pána znak toho, že chcete aj vy byť plní Ducha Svätého.
3. Nakreslite nám ohnivý voz s Eliášom a ohnivými koňmi.
Prosím Vás, aby ste nám vypracované úlohy a nové otázky na ďalšieho biblického hrdinu, ktorým je Kráľovná Ester, posielali vždy do nasledujúceho piatku na adresu: radio@christiland.sk
Tešíme sa na vás další utorok 9.6. o 18:00 hod.
šašo Jašo, ujo Krištof a Eliáš
Rádio Christiland 9.časť

Comments are closed.