CHRISTILAND FEST 2016

Letí, letí všetko letí!

Christiland uletel rýchlo, ale jeho posolstvo stále zneje a dlho bude doznievať v našich srdciach.
Ďakujeme vám, že ste prišli a prežili s nami tri dni plné zážitkov, priateľstva, radosti a splnených snov.
Deti, rodičia a celý tím sa v tomto čase nechali unášať hlavným posolstvom Christilandu: Život s Ježišom je jedno veľké dobrodružstvo a život bez Ježiša je jedna veľká nuda.
Šašovia, vystúpenie dravých vtákov, zoskoky parašutistov upevňovali v našich srdciach skúsenosť, že niet prekážky, ťažkosti, choroby, ktorá by sa nedala zvlánuť spolu s Ježišom, ktorý je expert veľkého letu- zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.

Jedinečná atmosféra christiland-festu nasiaknutá Božím slovom, zábavou, svedectvom, adrenalínom na rôznych atrakciách, rozprávkovým a biblickým lesom,ochotou slúžiť a dávať sa pri stánkoch s jedlom, nám dala novú silu a orlie krídla nádeje.
Tí čo uverili v Pána dostávajú novú silu a získavajú krídla ako orly.  (Iz 40, 27-31)
Tohtoročná účasť bola 2500 ľudí počas troch dní (spolu s tímom) a v tíme slúžilo 270 dobrovoľníkov.

Stanový svet nám tiež podrástol do čisla 100.
Ďakujeme Pánovi, že nás podržal v počasí, napriek katastrofickým predpovediam o daždi a miernemu ochladeniu, nočnej búrke, sme si mohli tieto tri dni užiť.

Ponúkame vám foto a videá a tiež sa môžete podeliť s vašim svedectvom, ktoré čakáme na adrese: sklene@kjk.sk

Pozývame vás na budúci rok 30.6-2.7. 2017 a pozvite ďalších priateľov.

Vďaka všetkým.

christiland tím

 

 

 

 

Comments are closed.