Mojko a hračky

Mojko obklopený hračkami, ujo Krištof so šašom Jašom chvália Ježiša. Mojko im chýba, presvedčiť ho, aby sa k nim pridal však nebolo také jednoduché.

Comments are closed.